×
 

Antal sökbara utbildningar VT21
7

Vissa utbildningar går också på fler orter

Antal studerande HT20
2079

Fördelat på två orter

Hur många sökande per plats HT20
11

i snitt per plats

Vanliga frågor