×
 

Betyg

När du ska ladda upp dina betyg i antagningsportalen godtas följande:

  • En inskannad kopia av dina originalhandlingar eller ett foto taget med exempelvis din mobiltelefon.
  • Ett utdrag från antagning.se

Det absolut viktigaste är ditt namn, personnummer och samtliga kurser syns på det uppladdade dokumentet.

Hittar du inte dina betyg ska du i första hand vända dig till skolan du läste på. Du kan också ta kontakt med stadsarkivet i den stad där du studerade för att få ut dem.

Om du saknar formella behörighetskrav

Om du saknar de formella behörighetskraven men anser att du har motsvarande kunskap för att klara av utbildningen, genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om du kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven. Du kan läsa mer om reell kompetens här.

Utländska betyg

Har du studerat i något annat land och önskar hjälp med bedömning och översättning av dina betyg – vänd dig i så fall till Universitet- och högskolerådet. De kan hjälpa till med detta och utför bedömningar av följande typer av utländsk utbildning;

  • Gymnasieutbildning
  • Eftergymnasial
  • Yrkesutbildning
  • Högskoleutbildning

Vid översättning av betyg gäller det att vara ute i god tid. Handläggningstiderna brukar ligga på runt 3 månader, men kan också i vissa fall ta ännu längre tid.

Intyg

I vissa fall kan du, utöver betyg, behöva skicka in intyg tillsammans med din ansökan. Ofta efterfrågas detta i samband med att en utbildning har särskilda förkunskapskrav. Då kan du behöva bifoga arbetslivsintyg och CV som styrker din arbetslivserfarenhet inom området för utbildningen.

Av intyget ska det framgå följande:

  • När du har varit anställd där
  • Vilken omfattning tjänsten hade
  • Vilka arbetsuppgifter du utförde

Intyget måste innehålla datum, signatur och företagslogga.

Skyddad identitet

Önskar du söka en utbildning och har skyddad identitet? Då har vi en särskild kontaktperson som tar hand om ditt ärende.

Kontakt:

Kontakta Anna-Karin med skyddad mail så hjälper hon dig vidare.