×
 

LIA är en win-win

Nästan alla YH-utbildningar på Sälj & Marknadshögskolan innehåller en tredjedel LIA, där de studerande får möjlighet att praktisera på ett eller flera företag för att omsätta sina kunskaper i praktiken. Tillsammans sätter ni upp en handlingsplan som motsvarar era behov och de kunskapsmål den studerande ska uppnå under LIA-perioden.

För dig och ditt företag innebär det att ni tar emot en eller flera studerande under en längre period. Antalet veckor skiljer sig något mellan utbildningarna. Har ni planer på att rekrytera är detta en fantastisk möjlighet att få prova på hur ett eventuellt samarbete fungerar.

Det är helt kostnadsfritt att ta emot en LIA-studerande, parterna utger därmed ingen ersättning till varandra. Det som krävs av ditt företag är engagemang, tydliga arbetsuppgifter, rätt arbetsredskap samt en handledare. Detta på grund av att alla parter skall få ut så mycket som möjligt av tiden.

De studerande vid Sälj & Marknadshögskolan väljer själva den bransch och det företag där de vill förlägga sin LIA. Det kan ske genom att de själva tar kontakt med ett utvalt företag, eller att de går till vår interna studerandeportal på nätet för tips om företag som anmält sitt intresse för att ta emot en LIA-studerande.

I de allra flesta YH-utbildningar ingår så kallad LIA (Lärande-i-arbete). Det är den del av utbildningen där våra studerande är ute på företag och genomför arbetsplatsförlagd praktik. LIA är till för att ge den studerande en djupare och praktiskt förankrad kompetens inom ramen för utbildningen.

1) LIA:n kan bli ett sätt att hitta nya medarbetare till din arbetsplats.

2) Som handledare får du möjlighet att reflektera och utveckla dig själv som person och medarbetare.

3) Som handledare får du möjlighet att hitta ny inspiration i din vardag och utmana dig själv.

4) Den studerande blir en ”extra resurs” för din arbetsplats.

Genom att nedan klicka dig vidare till vår spellista på Youtube hittar du några filmer med mer information om vad uppdraget som handledare innebär. I filmerna får du träffa Anders Karlström som berättar mer om bland annat: ledarskap, målsättning och förväntningar inför LIA:n.

 

Se filmerna om LIA-handledning

Redo att ta emot en praktikant?

Så här gör du:

Om du vill ta emot en LIA-studerande från Sälj & Marknadshögskolan sätter du samman en annons i PDF-format där du informerar om företaget, om de aktuella arbetsuppgifterna som du vill att den studerande ska utföra och annat som kan vara värdefullt för en blivande LIA-studerande att veta. Kom ihåg att också ange vilken period som är aktuell och vilken studieort som är intressant för dig. När vi fått din annons lägger vi ut den på vår studerandeportal där den finns tillgänglig för samtliga studerande som söker LIA-plats. När platsen är fylld och din annons inte längre är aktuell kontaktar du oss genom samma mejl som du skickar annonsen till.

Skriv gärna LIA-annonsen enligt exemplet nedan:

  1. Berätta om ert företag och var ni rent geografiskt sitter
  2. Vad det innebär att göra sin praktik (LIA) hos er och vilka arbetsuppgifter som ingår
  3. Vem ni söker
  4. Kontaktuppgifter till er
  5. Spara som PDF och döp dokumentet med företagets namn och maila tillbaka alternativt skicka en länk till en befintlig annons där ovan uppgifter redan finns med.

Annonsen skickar du med e-post till:
info@smhsverige.se.


Praktikperioder

Se vilka utbildningar som har LIA och under vilka perioder de studerande är tillgängliga för praktik.


Frågor om LIA?

Är ni som företag intresserade av studerande från en specifik utbildning kan ni vända er till någon av våra lokala utbildningsledare för information om förfarande och aktuella LIA-perioder på respektive studieort. Kontaktuppgifter hittar ni under respektive YH-utbildning.

För generella frågor angående LIA är du välkommen att höra av dig:
010-70 94 100 eller info@smhsverige.se