×
 

Vill du och ditt företag stärka ert team med en praktikant inom marknadsföring eller försäljning? Då har du kommit helt rätt! Här kan du läsa mer om varför det är en strålande idé att ta emot en LIA-praktikant, och få mer information om vad det faktiskt innebär i praktiken.
pratbubbla med utropstecken i

Inspirerande

Få in en extra resurs
med ny kunskap och
nya tänkesätt

pratbubbla med plustecken

Möjliggörande

LIA är ett sätt att hitta nya
talanger och medarbetare
till din arbetsplats

pratbubbla med ett gem

Tryggt

Under praktiken är
den studerande försäkrad
under hela perioden

LIA är en win-win

Nästan alla YH-utbildningar på Sälj & Marknadshögskolan innehåller en tredjedel LIA-praktik, där de studerande får möjlighet att praktisera på ett eller flera företag för att omsätta sina kunskaper i praktik. Ett engagemang i att handleda dessa praktikanter innebär en investering i företagets framtid och i samhället i stort. Praktikanten får en ovärderlig inblick i arbetslivet och en chans att tillämpa sina studier i verkliga situationer, medan ert företag får möjlighet att identifiera och forma potentiella framtida medarbetare. Att ta emot en LIA-praktikant är mer än bara ett mentorskap; det är en chans att vara en del av någons yrkesmässiga resa och samtidigt skapa långvariga värden för företaget.

Vad betyder LIA?

LIA står för Lärande i Arbete och är ett utbildningsmoment i alla våra YH-utbildningar. Det är den del av utbildningen där våra studerande är ute på företag och genomför arbetsplatsförlagd praktik. LIA är till för att ge den studerande en djupare och praktiskt förankrad kompetens inom ramen för utbildningen.

Vad innebär det för mitt företag?

För dig och ditt företag innebär det att ni tar emot en eller flera studerande under en längre period. Antalet veckor skiljer sig något åt mellan utbildningarna. Det som krävs av ditt företag är engagemang, tydliga arbetsuppgifter, rätt arbetsredskap och en utnämnd handledare. Har ni planer på att rekrytera är detta en fantastisk möjlighet att få prova på hur ett eventuellt samarbete fungerar. Det är helt kostnadsfritt att ta emot en LIA-praktikant.

Det är våra studerande själva som väljer den bransch och det företag där de vill förlägga sin LIA. Det kan ske genom att de själva tar kontakt med ett utvalt företag, eller att de går till vår interna studerandeportal på nätet för tips om företag som anmält sitt intresse för att ta emot en LIA-praktikant. Läs mer om det nedan.

Vad förväntas av en LIA-handledare?

Som handledare är det ditt ansvar att leda LIA-praktikanten genom arbetsuppgifter och ge dem chansen att använda det de lärt sig under sin utbildning i en arbetsmiljö. Du skapar en bra plats för lärande genom att vara aktivt involverad och stötta den studerande i sina dagliga arbetsuppgifter. Tillsammans sätter ni upp en handlingsplan som motsvarar era behov och de kunskapsmål den studerande ska uppnå under sin LIA-period. Det är viktigt att den studerande förstår vad den ska göra och hur den bäst kan bidra till företagets verksamhet. Att vara handledare för någon som gör sin LIA-praktik är givande för både den studerande och handledaren. Ni kan båda lära er av varandra och växa inom er expertis.

Nedan kan du ta del av våra filmer med merinformation om vad uppdraget som handledare innebär. I filmerna får du träffa Anders Karlström som berättar mer om ledarskap, målsättning och förväntningar inför LIA:n.

När är kommande LIA-perioder?

Här får du veta vilka av våra YH-utbildningar som har LIA och under vilka perioder de studerande är tillgängliga för praktik. Tänk på att vara ute i god tid då de studerande är taggade på att spika sin LIA-plats tidigt under terminen.

Utbildning med start 2023 (ISM23)
LIA-period 1: 20240325 – 20240607
LIA-period 2: 20250127 – 20250530

Utbildning med start 2024 (ISM24)
LIA-period 1: 20250915 – 20251128
LIA-period 2: 20260223 – 20260605

Utbildning med start 2024 (ISM24)
LIA 1: 20250915 – 20251128
LIA 2: 20260223 – 20260605

Utbildning med start 2023 (AMIS23)
LIA-period 1: 20240916-20241129
LIA-period 2: 20250224-20250530

Utbildning med start 2024 (AMIS24)
LIA-period 1: 20250922-20251205
LIA-period 2: 20260302-20260605

Utbildning med start 2023 (ECM23)
LIA-period 1: 20240916-20241122
LIA-period 2: 20250224-20250530

Utbildning med start 2024 (ECM24)
LIA-period 1: 20250922-20251128
LIA-period 2: 20260302-20260605

Utbildning med start 2023 (DM23)
LIA-period 1: 20241007-20241213
LIA-period 2: 20250224-20250530

Utbildning med start 2024 (DM24)
LIA-period 1: 20251013-20251219
LIA-period 2: 20260302-20260605

Utbildning med start 2022 (DM22)
LIA-period 1: 20230320-20230526
LIA-period 2: 20240304-20240607

Utbildning med start 2023 (DM23)
LIA-period 1: 20231023-20231229
LIA-period 2: 20240923-20241227

1. LIA planering och uppstart

2. LIA metoder

3. LIA inlärningstrappa

4. Uppföljning LIA

Redo att ta emot en praktikant?

Om du vill ta emot en LIA-studerande från Sälj & Marknadshögskolan sätter du samman en annons i PDF-format. I annonsen informerar du om företaget, om de arbetsuppgifter som du vill att den studerande ska utföra, och annat som kan vara värdefullt för en blivande LIA-praktikant att veta. Kom ihåg att också ange vilken period som är aktuell och vilken studieort som är intressant för ditt företag. När vi fått din annons lägger vi ut den på vår studerandeportal där den finns tillgänglig för samtliga studerande som söker LIA-plats. När platsen är fylld och din annons inte längre är aktuell kontaktar du oss genom samma mejl som du skickat annonsen till.

Fixa en LIA-annons för ditt företag

Skapa en annons i PDF-format och döp dokumentet till företagets namn. Skicka sedan annonsen med e-post till info@smhsverige.se. Annonsen ska innehålla följande:

  1. Berätta om ert företag och var ni rent geografiskt sitter
  2. Berätta om vad det innebär att göra sin praktik (LIA) hos er och vilka arbetsuppgifter som ingår
  3. Berätta om vem ni söker
  4. Ange kontaktuppgifter

Kontakt

Är ni som företag intresserade av studerande från en specifik utbildning kan ni vända er till någon av våra lokala utbildningsledare för information om förfarande och aktuella LIA-perioder på respektive studieort. Kontaktuppgifter hittar ni under respektive YH-utbildning.

För generella frågor angående LIA är du välkommen att höra av dig till 010-70 94 100 eller info@smhsverige.se

LIA praktikant och medarbetare på en arbetsplats står runt ett bord och diskuterar

Finns det fler samarbetsmöjligheter?

Vi erbjuder en rad olika sätt för ert företag att vara med och engagera och inspirera nästa generation inom försäljning och marknadsföring. Kolla här!

Se våra samarbetsmöjligheter
man sitter vid sin dator och läser om sälj och marknadshögskolan och dricker kaffe

Vill du veta mer om oss?

Upptäck mer om Sälj & Marknadshögskolan och hur vi arbetar för att öppna dörrar till ljusa framtidsutsikter för våra studerande. Häng med på vår resa!

Läs mer om oss