×
 

Möjligheterna med LIA

Det är också under sista LIA-perioden i utbildningen som merparten av våra studerande får erbjudanden från LIA-företag om fortsatt anställning i någon form.  Detta är resultatet av att de har lagt sin studietid på att utbilda sig inom ett bristyrke. Det vill säga ett yrke som näringslivet har ett stort behov av och söker kompetens till.

Sälj & Marknadshögskolan har ett enastående nätverk med LIA-företag, som vet precis hur duktiga studeranden vi har.  Våra samarbetsföretag tar återkommande emot nya studerande för att både tillföra i deras praktiska kunskapsbank samt uppfylla företagets mål att hitta nya stjärnor att anställa!

Därför är du viktig för företagen

Som LIA-studerande tar du med dig många värdefulla insikter utifrån och in i organisationen. Du har där av stor möjlighet att berika arbetsplatsen med ny aktuell kunskap och bidra med input på nya lösningar.

Varje dag har vi kontakt med proaktiva företag som vill veta hur man kan få en av våra duktiga studerande till sig. LIA-praktiken är en chans för dig att visa hur du kan bidra till ett företags resultat och utveckling och en fantastisk möjlighet för företaget att kostnadsfritt ha en potentiell medarbetare hos sig under en begränsad tid. En vad man inom försäljning kallar en riktig win-win situation.

Vanliga frågor om LIA