×
 

Praktik en smart väg in

Det har gått snart ett år sen Rebecka Spiik tog examen från utbildningen Internationell säljare/marknadsförare. Idag arbetar hon som kommunikatör på Ida Infront, företaget där hon gjorde sin sista LIA. Läs mer om hur en vanlig arbetsvecka kan se ut och vilka verktyg utbildningen gett henne.

Hej Rebecka! Du gick utbildningen Internationell säljare/marknadsförare. Berätta, vad gör du idag?

– Hej, ja det stämmer! I dag arbetar jag som kommunikatör på IT-företaget Ida Infront. Jag gjorde min sista LIA här och blev erbjuden att stanna kvar efter min examen. Rollen som kommunikatör är helt ny på företaget, vilket är superspännande och jag arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla Ida Infronts varumärke.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

– Oj, det är väldigt varierande och ingen vecka är den andra lik! Men mitt arbete går ut på att säkerställa vår kommunikation både internt och externt och i stort sett alla kommunikations-och marknadsaktiviteter som bidrar till att stärka vårt varumärke. Det innefattar bland annat arbete med våra sociala kanaler, nyhetsbrev, hemsida och jag har även ett finger med i spelet vad gäller vårt tryckta material. Jag deltar även på arbetsmarknadsmässor och finns till hands för mina kollegor gällande översättning, publicering och hjälp att välja rätt kommunikationskanaler etc. Internt ligger det i mitt ansvar att arbeta med vårt interna arbetsgivarvarumärke. Med andra ord, att verka för att Ida Infront är en attraktiv arbetsgivare för befintliga medarbetare.

Jag har flera gånger sedan examen kommit på mig själv med att tänka; jag minns att vi läste om det där, vilket för mig blir ett kvitto på att tiden på skolan gav massor. ”

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att jag får arbeta med employer branding, dvs. varumärkesbyggande utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Redan tidigt i min utbildning, när vi läste om varumärkesbyggande kommunikation, förstod jag att det var något jag ville lära mig mer om. När jag sedan hörde begreppet employer branding, där man inte bara pratade om varumärkesbyggande utifrån ett kundperspektiv utan även från arbetsmarknadens sida, förstod jag att det är detta jag vill arbeta med. Det är svårt att peka ut en specifik del i mitt jobb som jag gillar bäst, utan det som är roligt är att jag får arbeta med de frågor inom marknadsföring som intresserat mig mest, på ett företag som tycker det är ett viktigt och prioriterat område.

Vad har utbildningen gett dig för verktyg? Vad har du tagit med dig?

– Att ha fått provat på så många olika saker! Utbildningen handlade inte bara om att läsa x antal sidor till en tenta, utan mycket av lärandet skedde i klassrummet med praktiska övningar. De flesta föreläsare var dessutom inte lärare, utan yrkesverksamma personer som pausade sitt ordinarie jobb för att föreläsa för oss. Det gjorde att vi ofta fick höra om verkliga situationer och kunskapen kändes alltid up-to-date. Jag har flera gånger sedan examen kommit på mig själv med att tänka “jag minns att vi läste om det där…”, vilket för mig blir ett kvitto på att tiden på skolan gav massor. När jag tänker tillbaka på min studietid så tänker jag givetvis också på alla fantastiska människor som jag lärt känna och många har jag kontakt med än i dag.

Intervju med Rebecka Spiik, Studerande | Digital marknadsförare