Pandemin har omformat våra semestervanor på sätt vi aldrig kunnat förutse. Förändrade preferenser med fokus på avkoppling och naturnära destinationer har fortsatt att styra våra val av semestermål. Intresset för mindre kända platser och autentiska upplevelser har skapat nya möjligheter och förändringar inom turismbranschen, särskilt på glesbygden. Samtidigt väljer allt fler resenärer miljövänliga alternativ och intresset för inhemska resor har ökat markant. Detta skifte mot hållbart resande har gett lokal turism en ny betydelse och öppnat upp för helt nya affärsmöjligheter. I denna artikel utforskar vi framtidens viktiga trender och möjligheterna de innebär.

AV: CAROLINE HJORTH ELFVING & ANNA JOHANSSON

Turismtrenderna att ha koll på

I samband med pandemin förändrades vårt sätt att semestra på. Här i Sverige ökade beläggningen på campingplatser och stugbyar, hemester blev ett känt begrepp och inhemska resor ökade i popularitet när vi sökte alternativ till utlandsresor. Dessa förändringar har hållit i sig, och idag prioriterar resenärer avkopplande och naturnära destinationer framför storstadssemestrar och traditionellt populära turistmål.

En annan framväxande trend är "coolcation", där resenärer söker unika och ovanliga destinationer som erbjuder både avkoppling och äventyr. Samtidigt har intresset för ecotourism ökat markant, med ett starkt fokus på miljövänliga och inhemska resmål. Allt fler väljer att resa med tåg eller buss istället för flyg och söker autentiska upplevelser som stödjer lokala samhällen och bevarar naturen.

Enligt Visit Sweden kommer dessa trender att fortsätta. Svenska resenärers fokus ligger nu på mindre kända platser och lokala upplevelser, staycations och kortare resor. Denna utveckling har en betydande inverkan för den svenska arbetsmarknaden inom turism, och skapar nya affärsmöjligheter i kölvattnet av ett mer hållbart och medvetet resande.

Stort behov av destinationsutvecklare

Turismen i glesbygd växer och blir allt viktigare för den lokala ekonomin, vilket syns tydligt i kommunernas prioriteringar. En undersökning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) betonar vikten av att kommuner ska vara attraktiva för invånare, näringsliv och besökare. Eftersom besöksnäringen numera spelar en avgörande roll i kommunernas ekonomier, är behovet av destinationsutvecklare stort och ständigt ökande, särskilt i mindre kommuner. En destinationsutvecklare har en nyckelroll i att skapa attraktiva och hållbara destinationer, främja tillväxt och utveckling i glesbygden samt möta resenärernas nya förväntningar.

Vill du göra karriär som destinationsutvecklare? Gå kostnadsfri distanskurs med start redan i höst!

Gör karriär redan i höst

Att navigera i detta föränderliga turismlandskap kräver både kunskap och kreativitet. För att möta de nya kraven och förväntningarna hos dagens resenärer, samt för att bidra till den lokala ekonomins tillväxt, är utbildning och kompetensutveckling avgörande.

Sälj och Marknadshögskolan erbjuder en kostnadsfri distanskurs i destinationsutveckling i glesbygd, med start redan i höst. Kursen ger dig de verktyg du behöver för att främja lokal kultur, stärka den lokala ekonomin och möta resenärernas ökade efterfrågan på autentiska och hållbara upplevelser. Dessutom går den på halvtid så att du kan fortsätta jobba samtidigt om du studerar.

"Den kompetens som utbildningen ger de studerande är behövd på marknaden. Innehållet i kursen känns relevant och nära arbetslivsförankrat. Därför är en utbildning som denna på Sälj & Marknadshögskolan otroligt värdefull för våra medarbetare i branschen.”
Peter Manner, Näringslivsstrateg, Vilhelmina kommun

Ta chansen att forma framtidens turism och bli en del av en dynamisk och växande bransch. Anmäl dig till kursen redan idag och påbörja din resa mot en spännande karriär som destinationsutvecklare.