FAQ om antagning

Många har frågor och funderingar om antagningsbeskedet och hur processen ser ut. Här besvarar vi de vanligaste frågorna vi får om atagningen.

När kommer besked om antagning?

Svar: Det kommer midsommarveckan och via yh-antagning.se

Kan jag bli antagen till flera utbildningar samtidigt?

Svar: Ja.

Förlorar jag min plats på de övriga utbildningarna jag har sökt om jag tackar ja?

Svar: Nej, de andra ansökningarna påverkas inte och du behöver därför göra aktiva val på samtliga utbildningar som du har sökt.

Jag har sökt två utbildningar på Sälj & Marknadshögskolan och blivit antagen till XX men mitt förstaval är YY och där är jag reserv. Hur ska jag göra?

Svar: Vänta så länge du kan med att svara men om du vid sista dagen fortfarande står som reserv så rekommenderar vi dig att tacka ja till XX-utbildningen. Skulle du bli antagen till YY så går du aktivt in och tackar nej till din plats på XX, för att ge en annan sökande chansen att bli antagen.

Jag har fått en reservplats. Hur stor är sannolikheten att jag kommer att bli erbjuden en plats?

Svar: Det går dessvärre inte att svara på. Det skiljer mycket från år till år och därför kan vi inte ens gissa mellan tummen och pekfingret.

Uppdateras reservplatsnumret automatiskt?

Svar: Ja.

När kan jag senast få besked om jag blir erbjuden en plats?

Svar: De sista reserverna tas in två veckor in i utbildningen. Därefter stänger reservantagningen.

Jag har sökt en utbildning i en stad men skulle hellre vilja läsa samma utbildning i en annan stad. Går det att byta plats?

Svar: Oavsett vilken utbildning du har sökt så är just den ansökan unik och också godkänd av en ledningsgrupp för utbildningen. Du kan oavsett annan utbildning/annan ort inte flytta över din ansökan till någon annan utbildning än den du specifikt sökt utan är bunden till den ansökan som redans gjorts.

Kommer den platsbundna utbildningen att bedrivas som vanligt till hösten?

Svar: Sälj & Marknadshögskolan kommer småskaligt att öppna upp för den platsbundna undervisningen från och med höstterminen 2020. Självklart kommer vi göra allt för att din tid på skolan ska vara så säker som möjligt, så att du tryggt och glädjefyllt ska kunna bedriva dina studier hos oss!

Jag tillhör en riskgrupp/är orolig för att bli smittad på skolan i höst. Hur gör jag då?

Svar: För dig som tillhör en riskgrupp/känner dig obekväm med att besöka skolan kommer vi tills vidare erbjuda livesända föreläsningar tills det återigen är säkert att befinna sig på skolan. Vi följer noga myndigheternas rekommendationer och kommer att begränsa antalet personer som vistas i våra lokaler samtidigt. Det innebär att en del av dina studier i kortare perioder kan komma att bedrivas på distans, med hänsyn och omtanke till varandra.

Finns det parkeringar att nyttja vid skolan i Göteborg?

Svar: Nej.

Finns det parkeringar att nyttja vid skolan i Stockholm?

Svar: Ja, mot en avgift.