×
 

Kvalitet handlar om att nå upp till, och gärna överträffa, de förväntningar som ställs på oss och på våra utbildningar. Vi skulle kunna säga att kvalitet är ett mått för att dels avgöra var vi befinner oss idag, dels hjälpa oss att bli ännu bättre framåt.

För oss på Sälj & Marknadshögskolan sätter vi studerande i fokus och är måna om att de finner våra utbildningar givande. Därför mäter vi varje termin hur nöjda våra studerande är med utbildningarna samt i vilken utsträckning de vill rekommendera oss. Studerandeenkäten är ett av våra verktyg för att våra studerande ska kunna påverka sin utbildning och vi ser också att det skapar en hög motivation under den tid som de studerande befinner sig hos oss. Vi tror nämligen att genom att leverera god kvalitet i våra utbildningar så bidrar det till en kunskapsglädje och att studerande tar sig an studier på bästa tänkbara sätt.


Vi är otroligt stolta över vår fina statistik vad gäller nöjdhet men framför allt så är vi stolta över att vi också ser att våra examinerade studerande får arbete inom utbildat område och det är ju precis därför som vi finns till; för att förse arbetslivet med kompetent arbetskraft.

Emma Olau
Utbildningschef

Våra kvalitetsresultat

Nedan kan ta del av våra resultat när det kommer till nöjdhet och rekommendationsgrad.

Nöjdhet

Tipsa andra

Examen

Examensgraden berättar hur många det är som tar examen, alla utbildningar sammanslaget.

Att inte alla tar examen kan bero på flera olika faktorer. En del får t. ex. jobb under utbildningen och väljer då att avsluta sina studier, andra får förändrade livssituationer eller byter inriktning.

Arbete

Andel i arbete berättar för oss hur många av de som tar examen som sedan efter 6 månader har ett jobb.

Under pandemin har dessa siffror påverkats nedåt, då arbetsmarknaden blivit något ansträngd av den ovisshet som uppstått. Fortfarande är det många duktiga studerande som tagit sig ut på arbetsmarknaden under dessa tuffa förhållanden. Framåt finns det en stor tilltro till att arbetsmarknaden kommer att återgå till normalläge när pandemin åter är under kontroll.

Arbete kopplat till utbildningen

Berättar för oss om hur många som har fått ett jobb efter examen som överensstämmer med utbildningen.