×
 

Kvalitet handlar om att nå upp till, och gärna överträffa, de förväntningar som ställs på oss och på våra utbildningar. Vi skulle kunna säga att kvalitet är ett mått för att dels avgöra var vi befinner oss idag, dels hjälpa oss att bli ännu bättre framåt.

För oss på Sälj & Marknadshögskolan sätter vi studerande i fokus och är måna om att de finner våra utbildningar givande. Därför mäter vi varje termin hur nöjda våra studerande är med utbildningarna samt i vilken utsträckning de vill rekommendera oss. Studerandeenkäten är ett av våra verktyg för att våra studerande ska kunna påverka sin utbildning och vi ser också att det skapar en hög motivation under den tid som de studerande befinner sig hos oss. Vi tror nämligen att genom att leverera god kvalitet i våra utbildningar så bidrar det till en kunskapsglädje och att studerande tar sig an studier på bästa tänkbara sätt.


Vi är otroligt stolta över vår fina statistik vad gäller nöjdhet men framför allt så är vi stolta över att vi också ser att våra examinerade studerande får arbete inom utbildat område och det är ju precis därför som vi finns till; för att förse arbetslivet med kompetent arbetskraft.

Emma Olau
Utbildningschef

Våra kvalitetsresultat

Nedan kan ta del av våra kvalitetsresultat.

Faktorer som påverkar sifforna är bl.a:

-Studerande som får jobb under utbildningen och då väljer att avsluta sina studier. Även förändrade livssituationer och att man byter inriktning.

-Under pandemiåren har sifforna också påverkats mer än under normalåret. Detta då arbetsmarknaden är känslig mot ovisshet och konjuktursvängningar.

-Vår egen insats.

Nöjdhet

Tipsa andra

Examen

Examensgraden berättar hur många det är som tar examen, alla utbildningar sammanslaget.

Arbete

Andel i arbete berättar för oss hur många av de som tar examen som sedan efter 6 månader har ett jobb.

Arbete kopplat till utbildningen

Berättar för oss om hur många som har fått ett jobb efter examen som överensstämmer med utbildningen.