×
 

Sälj & Marknadshögskolan är en yrkeshögskola som alltid strävar efter att erbjuda relevant och aktuell kompetensutveckling. I takt med att arbetsmarknaden utvecklas och nya kompetensbehov uppstår, anpassar vi vårt utbildningsutbud för att möta dessa behov och krav. Här kan du läsa mer om vad utbildningsformen yrkeshögskola, så kallad YH-utbildning, innebär och vilka olika utbildningsvägar som erbjuds hos oss. Förhoppningsvis hittar du en som passar just dig!

Yrkeshögskolan (YH) som utbildningsform

Yrkeshögskolans utbildningar är skapade för att möta behovet på arbetsmarknaden, där tanken är att de ska finnas tillgängliga när och var de behövs. Detta innebär att innehållet och inriktningarna på utbildningarna ständigt uppdateras. Nya utbildningar startas och gamla fasas ut i takt med att arbetsmarknadens krav förändras. Myndigheten för Yrkeshögskola avgör årligen vilka utbildningar som ska startas genom att granska kompetensbehovet inom näringslivet, vilket säkerställer att utbildningarna är relevanta och eftertraktade av framtida arbetsgivare. I januari varje år får vi besked om vilka YH-program vi kommer att starta kommande höst, och i maj får vi besked om vilka YH-kurser vi kommer starta kommande höst.

Gemensamt för alla våra YH-utbildningar är att de är utvecklade tillsammans med företag och andra branschföreträdare inom marknadsföring och försäljning. Utbildningarna är anpassade efter deras behov och krav för att ge dig de bästa förutsättningarna för ditt kommande yrke. Företagen är aktiva när det gäller planering och genomförande av YH-utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, medverka i ledningsgrupp, delta i projekt och/eller erbjuda LIA-praktik. Även våra utbildare kommer direkt från branschen, vilket gör att de är uppdaterade på den senaste tekniken och utvecklingen inom just ditt ämnesområde. Att utbildningarna drivs med och för företag är en bidragande orsak till att så många av våra studerande får jobb direkt efter examen.

För att ansöka till en YH-utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs för alla utbildningar. Alla våra utbildningar innehåller teoretiska och praktiska studier i kombination med LIA-praktik på företag. Till din hjälp under hela studietiden har du våra erfarna utbildare.

YH-program

YH-program riktar sig till dig som vill få en yrkesinriktad utbildning och snabbt komma ut i arbetslivet. Utbildningarna är utformade för att ge både praktiska och teoretiska kunskaper inom specifika yrkesområden. Ett YH-program består av olika kurser som tillsammans måste uppnå minst 100 YH-poäng. Efter utbildningen får du ett examensbevis.

YH-kurs

YH-kurser faller under kategorin upskill-utbildning, vilket innebär att utbildningarna främst är framtagen för dig som redan är yrkesverksam. Fokus ligger på kompetensutveckling och ribban för kunskapsnivå är generellt högre än för program. En YH-kurs kan bestå av flera delkurser men sammantaget får den max lov att vara 100 YH-poäng, vilket motsvarar 20 veckor om utbildningen går på helfart.

YH-flex

YH-flex ger dig med yrkeserfarenhet en alternativ väg mot examen, där du kan tillgodoräkna kurser utefter den erfarenhet och kompetens du besitter. På så sätt kan du komplettera med den kunskap du behöver för att få en examen inom ditt område.

Flexandet består av två delar. Den första delen går ut på att vi gör en bedömning av din reella kompetens i form av kunskaper och färdigheter. Den andra delen består av en individuell studieplan som tas fram i samråd med vår personal. Studieplanen gör det möjligt för dig att få en skräddarsydd utbildning anpassad efter vad just du behöver komplettera. Allt för att ge dig möjligheter att nå examen så snart som möjligt. 

Vill du söka YH-flex väljer du flex-alternativet för utbildningen på YH-antagning. När du färdigställt och skickat in din ansökan kommer du att få göra en självskattning av dina kompetenser. Blir du antagen kommer vi sedan att kartlägga dina kunskaper för att göra upp en individuell studieplan som matchar just dina behov. För att se hur många flexplatser vi erbjuder, gå in på utbildningen du vill ansöka.

En kvinna läser Ansökningsguiden på sin telefon

ANSÖKNINGSGUIDE

I vår ansökningsguide har vi samlat allt som du behöver veta för att söka till våra utbildningar. Vi tar dig genom hela resan – från ansökan till en plats i klassrummet. Vad väntar du på? Läs mer här!

Se vår ansökningsguide
kille sitter framför datorn och läser smh nyheter

NYHETER

I vår nyhetsportal kan du läsa om nya spännande karriärmöjligheter och vilken kompetens som efterfrågas i branschen. Håll dig uppdaterad – If you snooze, you loose!

Se våra nyheter