×
 

Är inte alla Yh-utbildningar korta kan man tänka? Här reder vi ut begreppet kort Yh i relation till Yh-utbildningar.

Kort Yh – vad menas egentligen?

Under 2020 öppnade Myndigheten för Yrkeshögskolan upp för utbildningsanordnare att ansöka om en ny typ av Yh-utbildningar; korta Yh-utbildningar. Istället för att prata om hur många år utbildningen är, handlar kort Yh om hur många veckor utbildningen sträcker sig över.

Kriterier för kort Yh

Kriterier för korta Yh-utbildningar är att de får lov att vara max 100 Yh-poäng, vilket motsvarar 20 veckor om utbildningen går på helfart. Utbildningen kan därefter bestå av en eller fler kurser.

Vem riktar sig kort Yh till?

Kort Yh faller under kategorin: upskill-utbildning. Med det menas att dessa utbildningar främst är framtagna för personer som redan är yrkesverksamma inom branschen. Fokus ligger på kompetensutveckling och ribban för kunskapsnivå är generellt högre än grundnivå.

Branschen ligger bakom innehållet

Precis som med våra vanliga Yh-utbildningar så är korta Yh framtagna tillsammans med branschen och Myndigheten för Yrkeshögskolan som beviljar utbildningarna att starta.