×
 

Vill du ha en kortare, praktisk utbildning till ett yrke där efterfrågan av kompetent personal är stor? Då ska du söka en Yh-utbildning på Sälj & Marknadshögskolan!

YH-utbildningar – en snabb väg till jobb

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Tanken bakom Yh-utbildningar är att de ska finnas när och där de behövs. Det innebär att innehåll och inriktning på Yh-utbildningarna varierar, och att nya utbildningar inom yrkeshögskolan startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

Yh- Relevant och aktuell kunskap

Varje år beslutar Yh-myndigheten vilka utbildningar som beviljas start genom att bl.a. granska efterfrågan på kompetens inom näringslivet. Detta gör att du som söker en Yh-utbildning kan vara säker på att utbildningen efterfrågas av framtida arbetsgivare och att innehållet i utbildningen är relevant och up-to-date.

Finansiering av Yh

Yh-utbildningar som utbildningsform är statsfinansierade i Sverige. Under perioden 2020-2023 delfinansieras statsbidraget av EU-medel. Detta som ett tillfälligt återhämtningsstöd efter coronapandemin.

SMH – Yh-utbildningar inom försäljning & marknadsföring

Sedan 1996 har SMH bedrivit utbildningar inom försäljning och marknadsföring. I januari varje år får vi besked om vilka nya Yh-utbildningar vi kommer att starta under nästkommande höst. 

Om våra Yh-utbildningar

Gemensamt för alla Yh-utbildningar på SMH är att de är utvecklade tillsammans med företag och andra branschföreträdare inom marknadsföring och försäljning. Utbildningarna är anpassade efter deras behov och krav för att ge dig de bästa förutsättningarna för ditt kommande yrke. Företagen är aktiva när det gäller planering och genomförande av Yh-utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och att erbjuda praktik (LIA). Att utbildningarna drivs med och för företag är en bidragande orsak till att så många av studerande på Sälj & Marknadshögskolan får arbete efter utbildningen.

Yh-utbildning med praktiskt lärande (LIA)

De flesta av våra Yh-utbildningar innehåller praktik. Du ges då möjlighet att omsätta dina nyvunna kunskaper från lektionerna till konkreta erfarenheter på en arbetsplats. Praktik inom Yh kallas för Lärande i Arbete (LIA).

Vem får gå en Yh-utbildning?

För att ansöka till en Yh-utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs för alla utbildningar. Alla Yh-utbildningar på SMH innehåller teoretiska och praktiska studier i kombination med praktik på företag. Till din hjälp under hela studietiden har du våra erfarna utbildare. Läs mer om behörighet här.

Utbildare med aktuell kunskap inom försäljning och marknadsföring

Alla utbildare på Sälj & Marknadshögskolan har ett gediget intresse och erfarenhet av att arbeta med utbildning för vuxna och kan stötta och hjälpa dig att utvecklas. Våra utbildare har oftast egna erfarenheter från branschen och många är samtidigt anställda inom sälj och marknadsföring. Det gör att de är uppdaterade på den senaste tekniken och utvecklingen inom just ditt ämnesområde. Hos oss får du en stimulerande studietid tillsammans med våra engagerade utbildare.

Utbildningar med kvalitet

Varje år genomför vi studerandeundersökningar i alla våra klasser. Detta är en del av det kvalitetsarbete som vi bedriver för att se hur vi ligger till och hur vi kan bli bättre. I enkäten frågar vi frågor om bland annat hur nöjda våra studerande är och i vilken grad de skulle rekommendera utbildningen till någon annan. Du kan läsa mer om våra kvalitetsresultat här.