×

 

Om Yh-utbildningar

Vill du ha en kortare, praktisk utbildning till ett yrke där efterfrågan av kompetent personal är stor? Då ska du söka en Yh-utbildning på Sälj & Marknadshögskolan!

YH-utbildningar – en snabb väg till jobb

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Tanken bakom Yh-utbildningar är att de ska finnas när och där de behövs. Det innebär att innehåll och inriktning på Yh-utbildningarna varierar, och att nya utbildningar inom yrkeshögskolan startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

Gemensamt för alla Yh-utbildningar på SMH är att de är utvecklade tillsammans med företag och andra branschföreträdare inom marknadsföring och försäljning. Utbildningarna är anpassade efter deras behov och krav för att ge dig de bästa förutsättningarna för ditt kommande yrke. Företagen är aktiva när det gäller planering och genomförande av Yh-utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och att erbjuda praktik (LIA). Att utbildningarna drivs med och för företag är en bidragande orsak till att så många av studerande på Sälj & Marknadshögskolan får arbete efter utbildningen.

Yh- Relevant och aktuell kunskap

Varje år beslutar Yh-myndigheten vilka utbildningar som är mest efterfrågade i näringslivet och som beviljas start. Oftast beviljas utbildningen i 2 år, sedan måste den sökas om. Detta gör att man kan vara säker på att utbildningen efterfrågas av framtida arbetsgivare och att innehållet i utbildningen är relevant och up to date.

Yh-utbildning med praktiskt lärande (LIA)

De flesta av våra Yh-utbildningar innehåller praktik där du får omsätta dina kunskaper på en arbetsplats. Det kallas för Lärande i Arbete (LIA). LIA genomför du ute på företag inom den bransch du utbildas för. Du får tillämpa de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och praktik, samtidigt som du får träning i ämnet.

Vem får gå en Yh-utbildning?

För att ansöka till en Yh-utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs för alla utbildningar. Alla Yh-utbildningar på SMH innehåller teoretiska och praktiska studier i kombination med praktik på företag. Till din hjälp under hela studietiden har du våra erfarna utbildare. Läs mer om behörighet här.

Kostnadsfria och CSN-berättigade

Alla våra Yh-utbildningar är avgiftsfria och berättigar till CSN. Utbildningarna är i regel 2 år långa. Många väljer även att jobba extra vid sidan av sina studier, då många av utbildningarna har ett flexibelt upplägg med lektioner ca 2-3 dagar per vecka. Utbildningarna består av ca en tredjedel praktik, så kallad LIA – Lärande i arbete. Läs mer om LIA här.

Utbildare med aktuell kunskap inom försäljning och marknadsföring

Alla utbildare på Sälj & Marknadshögskolan har ett gediget intresse och erfarenhet av att arbeta med utbildning för vuxna och kan stötta och hjälpa dig att utvecklas. Våra utbildare har oftast egna erfarenheter från branschen och många är samtidigt anställda inom sälj och marknadsföring. Det gör att de är uppdaterade på den senaste tekniken och utvecklingen inom just ditt ämnesområde. Hos oss får du en stimulerande studietid tillsammans med våra engagerade utbildare.

SMH – Yh-utbildningar inom försäljning & marknadsföring

Sedan 1996 har SMH bedrivit utbildningar inom försäljning och marknadsföring. I januari varje år får vi besked om vilka nya Yh-utbildningar vi kommer att starta under nästkommande höst. 

Kvalitet

Varje år genomför vi studerandeundersökningar i alla våra klasser. Detta är en del av det kvalitetsarbete som vi bedriver för att se hur vi ligger till och hur vi kan bli bättre. I enkäten frågar vi frågor om bland annat hur nöjda våra studerande är och i vilken grad de skulle rekommendera utbildningen till någon annan. Två år i rad säger 9 av 10 att de är nöjda med utbildningen och skolan i sin helhet. Det är också 9 av 10 som skulle rekommendera oss till andra.