×

 

Välj rätt utbildningsnivå

Utbildningsnivån hjälper dig att välja rätt utbildning utifrån dina tidigare erfarenheter.

Grundnivå

Utbildningar på grundnivå är främst för dig som har viss, eller ingen, tidigare erfarenhet från branschen. Ett misstag vore dock att tro att grundnivå är desamma som den enkla vägen framåt. Förbered dig på intensiva studier för att snabb komma upp i en nivå som matchar branschen krav.

 

 Särskilda förkunskapskrav kan förekomma och anges under respektive utbildning.

Avancerad nivå

Utbildningar på avancerad nivå är främst för dig som har tidigare erfarenhet från branschen och vill ta nästa kliv. Utbildningar på avancerad nivå går oftast djupare in på specifika ämnen som hjälper dig att bli vassare i din yrkesroll.

 

Särskilda förkunskapskrav förekommer högst sannolikt och anges under respektive utbildning.