×

 

Influencer Marketing

Spetsa dina marknadsföringskunskaper inom det högaktuella området influencer marketing. Lär dig mer om hur du strategiskt kan jobba med ambassadörskap för att skapa affärsnytta.

Ansök här

Kort Yh-utbildning | Up Skill-utbildning

14 veckor | Avgiftsfri & CSN-berättigad

Om Influencer Marketing

Influencer marketing har snabbt blivit en av världens mest framgångsrika marknadsföringsmetoder. I dagens digitala samhälle väljer vi hellre att lyssna och inspireras av människor än företag, vilket har öppnat upp för en helt annan typ av marknadsföring. Den nya ambassadörsbaserade inriktningen är många gånger ett väldigt träffsäkert val för att nå ut till rätt målgrupp snabbt och effektivt.

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom marknadsföring och önskar fördjupa dig inom området influencer marketing.

Karriär och möjligheter

Influencer Marketing är idag en global mångmiljardindustri och allt fler företag väljer att jobba med denna typ av samarbeten. Metodiken syftar till det beteendemönster som vi idag ser ett ökat värde i, nämligen att vi tenderar vara mer mottagliga för rekommendationer av likasinnade än av traditionell reklam. När allt fler bolag väljer denna relativt färska marknadsföringsstrategi blir kunskapsglappet stort och nya specialister inom området behövs. Framtidens lyckade samarbeten behöver med andra ord kompetenta experter som genom strategi och målgruppsanalys kan bidra till ökad affärsnytta.

Om utbildningen:

Utbildningen sker på distans och halvfart samt berör följande tre fokusområden:

  • Analys och uppföljning
  • Influencer marketing och juridik
  • Planering och genomförande

Kursinformation

Studieort Göteborg

Studieform Distans

Poäng 35

Utbildningsnivå Up Skill-utbildning

Omfattning 14 v. halvfart

Utbildningstart 6 September

Status Öppen för ansökan

Sista ansökningsdag 20210801


Mer om utbildningen

För att kunna söka till utbildningen krävs att du har 6 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet inom marknadsföring, kommunikation, projektledning eller motsvarande.

Särskilt prov till utbildningen tillkommer vid ansökan.

Analys och uppföljning | 10 poäng

 

Här får du som studerande utveckla dina kunskaper inom analys och uppföljning av marknadsföringsinsatser. I kursen lär du dig att ta fram och tolka data från sociala medier och webbplatser. Du får även lära dig presentation av analyserad data och uppföljningsmetodik framåt.

 

I kursen ingår:

• Statistik och analys av sociala medier
• Digitala presentationsverktyg

 

Influencer marketing och juridik | 10 poäng

I denna del av utbildningen ges du de nödvändiga kunskaper inom juridik som är applicerbara inom området influencer marketing. Kursen ger dig kunskap om hur relevant lagstiftning ska hanteras och tolkas, för att du i din yrkesroll ska kunna göra korrekta bedömningar i planerande och genomförande av influencer marketing insatser.

 

I kursen ingår:

• Avtalsskrivning

• Marknadsföringslagen

• Relevant skattejuridik

• Riktlinjer och lagar applicerbara på sociala medier

 

Planering och genomförande | 15 poäng

 

Denna kurs lär dig hur du planerar och genomför samarbeten och insatser med influencers. Du får kunskaper gällande kanal och målgruppsval, contentskapande samt tillhörande projektekonomi. Kursen behandlar också nödvändiga strategiska parametrar och utformandet av mätbara mål.

 

I kursen ingår:

• Strategi för sociala medier
• Målgrupps- och kanalval
• Innehåll i sociala medier
• Ekonomiska aspekter och ställningstaganden

Kurser

 
35
Kurs
Poäng
Analys och uppföljning
10
Influencer marketing och juridik
10
Planering och genomförande
15
Summa 35

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om CSN-bidrag?

Du ansöker själv om studiemedel direkt hos CSN. Kom ihåg att göra din ansökan i god tid eftersom besluten kan dröja.
Mer information om hur du ska gå tillväga hittar du här: CSN

Tips! Du behöver inte invänta ett antagningsbesked utan kan ansöka om studiemedel även innan du fått beskedet.

Varför skiljer sig kurserna mellan olika städer?

Kurserna kan skilja mellan olika orter därför att alla våra Yh-utbildningar är framtagna tillsammans med näringslivet. Om företag inom en viss region ser ett behov av en viss kompetens, kan det vara så att företag i en annan region ser ett behov av en annan kompetens.

Kurserna kan också komma att uppdateras under utbildningens gång – detta för att dina kunskaper alltid ska vara relevanta och marknadsanpassade.

Varför är min ansökan inte granskad ännu?

När din ansökan granskas avgörs på när och hur du skickade in din ansökan; det skiljer sig nämligen beroende på om du skickat in ansökan under ordinarie ansökningsperiod, som en sen anmälan till en restplats eller som en sen anmälan till en möjlig reservplats.

 

Ordinarie ansökan

Skickade du in din ansökan innan sista ansökningsdag? Vi granskar alla ansökningar allt eftersom. Under vissa perioder får vi in en stor andel ansökningar på samma gång, även om vi jobbar på så fort vi bara kan så kan det dröja lite längre tid innan vi har hunnit granska just din ansökan. Normalt kommer din ansökan att bli granskad inom en vecka.

 

Skickade in ansökan som sen anmälan till en restplats

Din ansökan granskas så fort det är möjligt, om du väntat längre tid än en vecka är du varmt välkommen att höra av dig till vår antagningsenhet. Ta gärna med dig att vi dock inte är skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan.

 

Skickade in ansökan som sen anmälan till en reservplats

Eftersom detta innebär att någon först måste tacka nej till sin utbildningsplats kan dröja ändå fram till utbildningsstart innan du får ett möjligt besked från oss. Vi är dock inte skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan, därav kan det tyvärr bli så att du inte hör något från oss alls.

Vad innebär preparandkurser?

Vi erbjuder korta preparandkurser som ger dig behörighet i en specifik kurs som krävs för att läsa någon av våra YH-utbildningar. En preparandkurs läser du utifrån en studieplan under vanligtvis 3-5 veckor och den avslutas med ett behörighetsprov.

 

OBS! Vid godkänt resultat erhålls du behörighet till berörd utbildning – en godkänd och avslutad preparandkurs garanterar dig dock inte en utbildningsplats.

 

Kontakt