Kurs | Up Skill-utbildning

14 veckor | Avgiftsfri & CSN-berättigad

Om Influencer Marketing

Influencer marketing har snabbt blivit en av världens mest framgångsrika marknadsföringsmetoder. I dagens digitala samhälle väljer vi hellre att lyssna och inspireras av människor än företag, vilket har öppnat upp för en helt annan typ av marknadsföring. Den nya ambassadörsbaserade inriktningen är många gånger ett väldigt träffsäkert val för att nå ut till rätt målgrupp snabbt och effektivt.

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom marknadsföring och önskar fördjupa dig inom området influencer marketing.

Karriär och möjligheter

Influencer Marketing är idag en global mångmiljardindustri och allt fler företag väljer att jobba med denna typ av samarbeten. Metodiken syftar till det beteendemönster som vi idag ser ett ökat värde i, nämligen att vi tenderar vara mer mottagliga för rekommendationer av likasinnade än av traditionell reklam. När allt fler bolag väljer denna relativt färska marknadsföringsstrategi blir kunskapsglappet stort och nya specialister inom området behövs. Framtidens lyckade samarbeten behöver med andra ord kompetenta experter som genom strategi och målgruppsanalys kan bidra till ökad affärsnytta.

Om utbildningen:

Utbildningen sker på distans och halvfart samt berör följande tre fokusområden:

  • Analys och uppföljning
  • Influencer marketing och juridik
  • Planering och genomförande

Kursinformation

Studieort Göteborg

Studieform Distans

Studienivå Up Skill-utbildning

Omfattning 14 v.

Poäng 35

Studietakt Halvtid

Studiestart Information kommer

Ansökningsstatus Stängd för ansökan

Mer om utbildningen

För att söka utbildningen gäller grundläggande behörighet samt minst 6 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltidstjänst inom marknadsföring, kommunikation, projektledning eller motsvarande.

Särskilt prov till utbildningen tillkommer vid ansökan.

Analys och uppföljning | 10 poäng

 

Här får du som studerande utveckla dina kunskaper inom analys och uppföljning av marknadsföringsinsatser. I kursen lär du dig att ta fram och tolka data från sociala medier och webbplatser. Du får även lära dig presentation av analyserad data och uppföljningsmetodik framåt.

 

I kursen ingår:

• Statistik och analys av sociala medier
• Digitala presentationsverktyg

 

Influencer marketing och juridik | 10 poäng

I denna del av utbildningen ges du de nödvändiga kunskaper inom juridik som är applicerbara inom området influencer marketing. Kursen ger dig kunskap om hur relevant lagstiftning ska hanteras och tolkas, för att du i din yrkesroll ska kunna göra korrekta bedömningar i planerande och genomförande av influencer marketing insatser.

 

I kursen ingår:

• Avtalsskrivning

• Marknadsföringslagen

• Relevant skattejuridik

• Riktlinjer och lagar applicerbara på sociala medier

 

Planering och genomförande | 15 poäng

 

Denna kurs lär dig hur du planerar och genomför samarbeten och insatser med influencers. Du får kunskaper gällande kanal och målgruppsval, contentskapande samt tillhörande projektekonomi. Kursen behandlar också nödvändiga strategiska parametrar och utformandet av mätbara mål.

 

I kursen ingår:

• Strategi för sociala medier
• Målgrupps- och kanalval
• Innehåll i sociala medier
• Ekonomiska aspekter och ställningstaganden

Kurser

35
Kurs
Poäng
Analys och uppföljning
10
Influencer marketing och juridik
10
Planering och genomförande
15
Summa 35

Vanliga frågor

Kontakt

Hittar du inte svaren på dina frågor bland våra vanliga frågor? Kontakta oss gärna!

Antagningsenheten svarar på dina frågor kring behörighet och ansökan/ansökningshandlingar. Utbildningsledaren svarar på dina funderingar rörande utbildningen.