Kurs | Up Skill-utbildning

14 veckor | Avgiftsfri & CSN-berättigad

Om Influencer Marketing

Influencer marketing har snabbt blivit en av världens mest framgångsrika marknadsföringsmetoder. I dagens digitala samhälle väljer vi hellre att lyssna och inspireras av människor än företag, vilket har öppnat upp för en helt annan typ av marknadsföring. Den nya ambassadörsbaserade inriktningen är många gånger ett väldigt träffsäkert val för att nå ut till rätt målgrupp snabbt och effektivt.

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom marknadsföring och önskar fördjupa dig inom området influencer marketing.

Utbildningen är perfekt för dig som önskar kompetensutvecklas i vardagen och går med fördel att kombinera med jobb. Kursmomenten bedrivs som Flipped Classroom, vilket innebär förinspelat material med tillhörande handledningsmoment – för ett smart och flexibelt lärande!

Karriär och möjligheter

Influencer Marketing är idag en global mångmiljardindustri och allt fler företag väljer att jobba med denna typ av samarbeten. Metodiken syftar till det beteendemönster som vi idag ser ett ökat värde i, nämligen att vi tenderar vara mer mottagliga för rekommendationer av likasinnade än av traditionell reklam. När allt fler bolag väljer denna relativt färska marknadsföringsstrategi blir kunskapsglappet stort och nya specialister inom området behövs. Framtidens lyckade samarbeten behöver med andra ord kompetenta experter som genom strategi och målgruppsanalys kan bidra till ökad affärsnytta.

Om utbildningen:

Utbildningen sker på distans och halvfart samt berör följande:

 • Influencer marketing i teori och praktik

Kursen influencer marketing i teori och praktik ger dig nödvändiga kunskaper för att arbeta strategiskt och operativt inom området. Den täcker olika ämnen, inklusive strategi, juridik, ekonomi och dataanalys, för att möjliggöra korrekta bedömningar vid planering, genomförande och uppföljning av influencer marketing-insatser.

Kursinformation

Studieort Göteborg

Studieform Distans

Studienivå Up Skill-utbildning

Omfattning 14 v

Poäng 35

Studietakt Halvtid

Studiestart 2023-09-11

Ansökningsstatus Öppen för sen ansökan

Sista ansökningsdag 24 september 2023

Mer om utbildningen

För att söka utbildningen gäller grundläggande behörighet samt minst 6 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltidstjänst inom marknadsföring, kommunikation, projektledning eller motsvarande.

Särskilt prov till utbildningen tillkommer vid ansökan.

Influencer marketing i teori och praktik | 35 Yh-poäng:

Kursen syftar till att ger dig de nödvändiga kunskaperna för att arbeta strategiskt och operativt inom området. Den täcker olika ämnen, inklusive strategi, juridik, ekonomi och dataanalys, för att i jobbet kunna göra korrekta bedömningar i planering, genomförande och uppföljning av influencer marketing-insatser.

Kursområden:

 • Historiskt, samhälleligt och kulturellt perspektiv på influencers.
 • Funktionsättet och samspel mellan aktörer inom influencerbranschen.
 • Influencer marketing som en del av marknadsföringsmixen.
 • Strukturerat arbetssätt för influencer marketing.
 • Hållbarhetsaspekter: miljöpåverkan, marknadsetik och opinionsbildning.
 • Projektekonomi och affärsmässiga aspekter: budgetering, förhandling och skatteregler.
 • Genomgång av marknadsföringslagen med tidigare rättsfall och beslut.
 • Riktlinjer och praxis inom branschen, inklusive reklamidentifiering.
 • Avtalsrätt för att skriva avtal med influencers.
 • Datainsamling, analys och uppföljning av influencer marketing-kampanjer.
 • Vanligt förekommande programvaror, tjänster och verktyg.

 

Kurser

35
Kurs
Poäng
Influencer marketing i teori och praktik
35
Summa 35

Vanliga frågor

Kontakt

Hittar du inte svaren på dina frågor bland våra vanliga frågor? Kontakta oss gärna!

Antagningsenheten svarar på dina frågor kring behörighet och ansökan/ansökningshandlingar. Utbildningsledaren svarar på dina funderingar rörande utbildningen.