Snabbfakta

Studieort Göteborg, Stockholm
Studieform Klassrum
Nivå Grundnivå
Omfattning 2 år
Poäng 400
Studietakt Heltid
Studiestart HT24 Göteborg | Stockholm
Öppen för ansökan
Sista ansökningsdag 15 maj 2024


Om Internationell säljare och marknadsförare

Den digitala frammarschen har gjort att vi idag har hela världen bara några få knapptryck bort. Både små och stora företag ges utökade möjligheter att skapa affärstillfällen internationellt. Resultatet blir att affärsverksamheter i allt större utsträckning satsar på marknadsföring och försäljning av varor och tjänster på den globala marknaden.

Utbildningen Internationell säljare/marknadsförare är en branschneutral eftergymnasial utbildning. Efter utbildningen kan du med andra ord tillämpa dina kunskaper inom många olika branscher och lika framgångsrikt inom Sverige som internationellt.

Karriär och möjligheter

De flesta företagen har börjat inse att det finns viktiga synergier i att kombinera försäljning och marknadsföring, då dessa två områden oftast arbetar med samma målgrupper mot samma mål. En karriär som internationell säljare/marknadsförare innebär att du bemästrar båda kunskapsområdena.

Bli en vass säljare och marknadsförare

Du kommer i din framtida yrkesroll bland annat arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter inom försäljning och marknadsföring med internationellt fokus. Det kan t.ex. handla om att ansvara för planering och genomförande av marknadsförings- och försäljningsinsatser på en global marknad. Kanske vill du jobba med att utforska nya marknader, driva försäljningsprojekt framåt eller vara medskapare i lanseringsprocessen? Oavsett kommer de kunskaper du får att vara applicerbara inom vilken bransch som helst, både i Sverige och internationellt. Efter utbildning kan du bland annat jobba som:

 • Account Manager
 • B2B-säljare
 • Fältsäljare
 • Projektledare
 • Säljledare
 • Marknadsförare
 • Marknadsansvarig
 • Marknadskoordinator
Studieort Göteborg, Stockholm
Studieform Klassrum
Nivå Grundnivå
Omfattning 2 år
Poäng 400
Studietakt Heltid
Studiestart HT24 Göteborg | Stockholm
Öppen för ansökan
Sista ansökningsdag 15 maj 2024


Studerande på smh står med mobil i handeln och ler mot kameran

INTERVJU

Robin studerar på programmet Internationell säljare och marknadsförare hos oss. Här berättar han om varför han valde just den här utbildningen, hans framtidsplaner och ger tips till dig som funderar på att söka.

Läs intervjun

INSTAGRAM

I vårt Instagramflöde kan du möta både branschen och våra studerande. Här får du ta del av de senaste nyheterna och tips på hur du når din yrkesdröm inom marknadsföring och försäljning.

Följ oss på Instagram

Om utbildningen

YH-utbildningen genomförs på heltid och omfattar både teoretiskt och praktiskt arbete, där exempelvis övningar och projektarbeten ingår. En tredjedel av utbildningstiden tillbringar du också på praktik ute i arbetslivet på så kallad LIA – ”Lärande i arbete”. Vi har valt att ha två långa sammanhängande LIA-perioder på den här utbildningen. Detta för att du ska hinna få ett starkt fäste på ditt LIA-företag under praktiken och samtidigt bli ännu attraktivare för en fortsatt anställning. Du väljer själv om du vill förlägga dina LIA-perioder i Sverige eller utomlands – eller varför inte både och? Kanske vill du också starta eget? Allt är möjligt!

För att söka till utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Till utbildningen finns en ledningsgrupp med näringslivsrepresentanter från branschen. De ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer.

 

I ledningsgruppen för Göteborg ingår:

 • ACP Progress
 • Adsup
 • Coegi
 • EasyFairs Nordic
 • Eguale
 • Go!Sales.
 • Hogia
 • Jerrie
 • Medius
 • Nexer Group

I ledningsgruppen för Stockholm ingår:

 • Swesale
 • Made for sales
 • Gibon AB
 • Refunder AB
 • Svensk Handel
 • LinkedIn
 • Carlsberg Group
 • The Kindly Company
 • Praktiska gymnasiet

Tillsammans tar vi din karriär till nästa nivå

Kursöversikt Göteborg | Stockholm

400
Kurs
Poäng
Affärsengelska
20
Syftet med kursen är att ge de studerande specialiserade kunskaper i engelsk terminologi för affärskommunikation. Vidare ska de studerande erhålla praktiska färdigheter för affärsmässig korrespondens, utformning av offerter och framställning av marknadsföringsmaterial på engelska.
Affärsjuridik
15
Syftet med kursen är att ge den studerande förståelse för viktiga juridiska aspekter inom affärsvärlden. Den täcker centrala områden såsom köplagen, avtalsrätt, marknadsföringslagen, konkurrenslagen och lagen om offentlig upphandling. Dessutom inkluderar kursen praktiska kunskaper om hur man hanterar offerter och affärstvister.
Digital marknadsföring
35
Syftet med kursen är att ge de studerande grunderna i digital marknadsföring, inklusive användningen av olika digitala kanaler. Kursen avser även att ge den studerande kunskaper inom marknadsstrategi, kommunikationsstrategi och olika typer av marknadsföringsmaterial.
Examensarbete
30
Syftet med kursen är att ge den studerande färdigheteter i att självständigt planera, genomföra och avsluta ett större projekt från start till mål, samt förhålla sig till tekniker och metoder för att säkerställa att arbetet når uppsatta mål och deadlines.
Företagsekonomi
20
Syftet med kursen är att ge den studerande grundläggande och yrkesinriktade kunskaper inom företagsekonomiska begrepp, modeller, teorier och samband. Vidare lär sig de studerande om företagsekonomiska kalkyler och budgetframställning.
Försäljning och ledarskap
40
Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper inom sälj-och köpprocesser samt personligt ledarskap och säljteknik. Kursen behandlar även områden som säljplanering och säljetik.
Försäljning och strategier
20
Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper inom försäljningstrender, nyckelkundsbearbetning samt förhandling och förhandlingsteknik.
Internationell försäljning
30
Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper inom Internationella säljprocesser och exportmarknader. Vidare behandlar kursen ämnen som kulturella skillnader, etik och miljö inom området internationella affärer.
LIA 1
55
Syftet med LIA-kursen är att den studerande genom praktiskt arbete ska utveckla sina färdigheter inom försäljning och marknadsföring ute i arbetslivet. Vidare innebär kursen att den studerande ska kunna förstå kopplingen mellan teoretisk och praktisk försäljning/marknadsföring samt förstå kopplingen mellan ett företags affärsplan och dess operativa verksamhet.
LIA 2
75
Syftet med kursen är att de studerande ska få fördjupade kompetenser och färdigheter inom försäljning och marknadsföring i praktiken. De ska obehindrat klara av arbetsuppgifter inom försäljning och/eller marknadsföring kopplat till strategi, planering, genomförande och utvärdering.
Marknadsföring
25
Kursen avser att ge de studerande en omfattande översikt av marknadsföringsstrategier och -tekniker, med fokus på utveckling av marknadsplaner och grafiska profiler. Den betonar analys av marknadstrender och konkurrenter, samt strategier för effektiv positionering och målgruppssegmentering.
Retorik
20
Kursen avser att ge de studerande en djupgående förståelse för retorisk grundteori och analys, samt att förbättra deras presentationsteknik och argumentationsteknik.
Projektmetodik
15
Kursen avser att ge de studerande en grundlig förståelse av projektprocesser, projektorganisation och olika projektmodeller. Den behandlar användningen av projektverktyg, framtagande av projektrapporter och metoder för projektutvärdering, inklusive genomförande av hållbarhetsanalyser.
Summa 400

Vanliga frågor

Kontakt

Har du inte fått svar på dina frågor? Kontakta oss gärna, vi finns här för dig!
Antagningsenheten svarar på dina frågor kring behörighet och ansökan/ansökningshandlingar. Utbildningsledaren svarar på dina funderingar rörande utbildningen.

En kvinna läser Ansökningsguiden på sin telefon

ANSÖKNINGSGUIDE

I vår ansökningsguide har vi samlat allt som du behöver veta för att söka till våra utbildningar. Vi tar dig genom hela resan – från ansökan till en plats i klassrummet. Vad väntar du på? Läs mer här!

Se vår ansökningsguide
kille sitter framför datorn och läser smh nyheter

SENASTE NYTT

I vår nyhetsportal kan du läsa om nya spännande karriärmöjligheter och vilken kompetens som efterfrågas i branschen. Håll dig uppdaterad – If you snooze, you loose!

Se våra nyheter