Distansplugg? Vi bad ett proffs berätta mer!

Att plugga på distans är ett ypperligt tillfälle att studera på sina egna villkor oavsett var man bor. Det kan t.ex. vara ett utmärkt sätt att vidareutbilda sig inför nya uppdrag hos sin nuvarande arbetsgivare eller varför inte byta bana helt? Många väljer att kombinera arbete och studier, vissa väljer att plugga som mammaledig – oavsett mål och livssituation kanske man är nyfiken på hur det hela fungerar!

Hej Tina, kan du berätta lite om vad du jobbar med idag och hur länge du jobbat på Sälj & Marknadshögskolan?

Jag kom till Sälj och Marknadshögskolan 2018 och jobbar i dagsläget som utbildningsledare för fyra distansklasser inom KAM (Key Account Manager) som vi har i Stockholm och Göteborg. Jag ansvarar för två klasser som startade 2018 och två som startade nu i september 2019. Utöver det så jobbar jag mycket med att projektleda våra näringslivsdagar som vi anordnar några gånger per år. Då vi bjuder in företag och studerande till branschmingel för att skapa viktiga kontaktytor inför framtiden.

Vilka skulle du säga är de största fördelarna med att studera på distans?

De största fördelarna skulle jag säga är att du har stor frihet och kan planera och lägga upp din utbildning efter din egen tid och därför anpassa studierna efter vad som fungerar bäst för dig i din vardag. Det gör att du har möjlighet att bedriva studier samtidigt som du jobbar eller är mammaledig, vilket annars kan vara svårt. En annan stor vinst är att du oavsett vilken ort du bor på, kan välja att studera på heltid eftersom du faktiskt rent fysiskt inte behöver vara på plats i ett klassrum. Du behöver inte ens befinna dig i Sverige utan kan faktiskt välja att studera från ett helt annat land.

Vilka är de absolut största skillnaderna med att plugga på distans jämfört med i skola?

Den absolut största skillnaden är att du genomför utbildningen digitalt istället för i ett fysiskt klassrum och att största delen av utbildningen sker via föreläsningar online i realtid (som du även kan lyssna till i efterhand). Du måste därför ha god självdisciplin och det krävs ett större egenansvar hos dig som studerande, eftersom du inte har tillgång till en lärare på plats på samma sätt. Det gäller därför att hålla koll på deadlines och planering av ditt eget arbete.

Vad ska jag tänka på innan jag bestämmer mig för att plugga på distans?

En viktig sak som jag skulle råda till innan du bestämmer dig är att verkligen tänka igenom att du har tiden till att studera. Vi brukar säga att man ska räkna med att kunna avsätta ungefär 20 timmar per vecka för studier på halvfart och 40 timmar per vecka på helfart. Detta är extra viktigt i de fall där du som studerande planerar att t.ex. arbeta eller liknande samtidigt så att du är medveten om att det kan bli tidskrävande och att det ska fungera ihop med din livssituation minst två år framåt. Ett annat tips är att titta igenom utbildningen och kursinnehållet noga, så att kursupplägget stämmer överens med de förväntningar du har av utbildningen i stort.

Vad ska jag som studerande vara medveten om när jag valt att studera på distans?

Eftersom nästan all utbildning sker på distans och via datorn så är det en fördel att ha rätt bra koll på den teknik och de plattformar vi använder när vi utbildar, eftersom det blir dina främsta verktyg under utbildningens gång. Något som kan vara skönt att göra redan innan utbildningen drar igång är därför att bekanta sig med hur utrustning och uppkoppling fungerar. Du bör även ha med dig att det bitvis kommer vara tidskrävande och ett hett tips för att underlätta i detta är att ta för vana att lägga in lektioner och deadlines i din egen kalender, så du alltid har en bra översikt och koll på schemat – då utbildningen kräver det. Att tillägga är även att all kurslitteratur införskaffar du som studerande själv, så det är en fördel att kolla upp vilka böcker som behövs och beställa i god tid.

Hur är i regel upplägget för en lektion tekniskt och vilka plattformar används?

Vi har några få fysiska närträffar under utbildningens gång, vilket innebär att man antingen kan välja att vara med på plats i sal eller välja att följa föreläsningen i realtid via datorn eller ta del av inspelningen senare. Vid närträffarna har man också möjlighet att ställa frågor och diskutera under tiden, vilket kan vara en fördel för vissa. Alla närträffar spelas in och läggs sedan upp på Teams så de som inte har möjlighet att vara närvarade vid tillfället kan ta del av föreläsningen vid ett senare tillfälle. I vissa kurser har vi inga närträffar utan endast online föreläsningar via Teams direkt och då brukar man istället ha inplanerade handledningsträffar (online) där man har möjlighet att ställa frågor till utbildaren och få hjälp. En stor fördel här, jämfört med vanlig undervisning är ju att man alltid kan gå in och ”lyssna om” och själv anpassa när man väljer att studera.

Ping Pong är den webbplattform vi använder i utbildningen och den fungerar som ett digitalt klassrum kan man säga. Här får man som studerande ett personligt inlogg och varje klass har en egen sida med undersidor för varje kurs man läser. Det är här du som studerande hittar allt material som utbildarna lägger ut och det är även här du laddar upp dina tentor och inlämningsuppgifter. Ping Pong är även den kanal där vi kommunicerar ut viktig information gällande utbildningen och det är därför viktigt att man läser den löpande information som uppdateras där. Självfallet finns vi utbildningsledare också alltid tillhands på mail och telefon på vardagar om man behöver oss. Vi använder Teams (jämförbart med Skype) som digital lösning när vi spelar in och föreläser.

Är det krav på några specifika datorer eller teknisk utrustning?

En fördel är att ha en relativt ny och kraftfull dator samt mobiltelefon som klarar av att streama filmer, dokument etc, för att du ska kunna tillgodose och fullfölja utbildningen maximalt. Sen är det ju som jag nämnt tidigare alltid ett plus att vara lite tekniskt kunnig om något skulle krångla.

Din dator bör minst ha 4 GB i RAM-minne både vad det gäller PC och Mac. Ditt hårddiskutrymme bör vara 4 GB på Windows och 10 GB på MAC samt MAC OSX 10.12 eller senare version. För Androidtelefon bör du ha 5.0 installerat och för IOS-telefon 10.0 installerat.

Jag vill också nämna att det är den studerandes ansvar att själv se till att sitta med ett bra nätverk vid plugg-tillfällena. Eftersom vi inte kan garantera att uppkopplingen inte störts om man är på resande fot, lyssnar via mobilen eller liknande. Vi brukar råda till att man sitter uppkopplad på ett pålitligt nätverk som man vet klarar av att streama obehindrat.

Hur kan jag som student förbereda mig på bästa sätt inför lektionerna?

Vi har elva olika kurser i utbildningen till Key Account Manager och inför varje kursstart så lägger utbildaren ut en kursplanering. I den har du en bra överblick och ser mer exakt vad du ska studera samt när du förväntas lämna in ditt arbete eller när en tenta ska göras. En liten hint här, för att underlätta för dig själv är att lägga upp en tidsplan över hur du väljer att disponera din tid. Så du t.ex. hinner läsa allt det som ska läsas inför nästa handledartillfälle osv. Vi rekommenderar även att alltid utgå från en plats med bra nätuppkoppling vid de tillfällen man har tänkt att delta på närträffar online. Detta då det på caféer eller liknande kan vara svajig uppkoppling. En annan bra sak när du är med på online föreläsningarna är att du ser till att du har lite marginal så att tekniken fungerar när handledaren väl drar igång, det är alltid uppskattat!

En annan viktig sak som jag alltid pushar för är att se till att vara med på uppstartsdagen när du tackat ja till utbildningen. Då går vi noga igenom rutiner och viktiga saker inför utbildningen och du har möjlighet att fråga de frågor du är osäker kring.

Hur går jag tillväga om jag skulle missa ett föreläsningstillfälle?

Eftersom alla föreläsningar finns tillgängliga i Teams så är det ingen kris om du missat en föreläsning utan det är bara att lyssna i efterhand. Skulle du däremot kanske begärt ett studieuppehåll (av olika anledningar) och behöva ta igen mycket mer, så hör du av dig till din utbildningsledare. Då lägger vi gemensamt upp en plan för hur du så effektivt som möjligt ska kunna ta igen de missade bitarna.

Hur fungerar kontakten med lärare och utbildningsledare och vilka plattformar används?

Mig som utbildningsledare når man alltid på telefon, mail och via webbplattformen. Jag finns till som ett stöd för de studerande under hela utbildningen. Vill man kontakta utbildare och föreläsare så är det lite olika hur de vill bli kontaktade. Vissa vill helst ta all kommunikation via Ping Pong och andra föredrar mail eller telefon. Det man dock ska komma ihåg med våra föreläsare är att de ofta har flera uppdrag parallellt och kan t.ex. utbilda på flera skolor samtidigt. Så man bör ha lite förståelse för att de kanske inte kan svara exakt på minuten när man har frågor och funderingar.

Hur fungerar tentor och inlämningar?

Det finns lite olika typer av tentor när man pluggar på distans, vissa är muntliga i klass, andra skriftliga. Sedan finns det även muntliga inlämningar som man spelar in. Man använder Ping Pong för alla inlämningar i den kurs man läser och laddar sedan upp sitt material där. Utbildaren har sedan två veckor på sig att rätta, bedöma och sätta betyg och sen har vi på skolan ytterligare en vecka på oss för att lägga upp det rättade resultatet i webbplattformen.

Om man misslyckas med en tenta, hur fungerar omtentor på distans?

Om någon har missat att lämnat in en tenta brukar jag som utbildningsledare kontakta den studerande och fråga vad det beror på och efter det erbjuda ett tillfälle för omtentan. Dock är det bra att man kontaktar utbildningsledaren på en gång, för att förklara varför man inte kan lämna in i tid.

Har man vanligtvis grupparbeten på distansutbildningar och i så fall hur fungerar det?

Absolut det har man, ibland delar vi in grupper eller ofta väljer de studerande som bor nära varandra att bilda grupper. Arbetena brukar oftast fungera väldigt bra och alla grupper väljer det sätt som är optimalt för just dem, vare sig de väljer att ha möten via Skype, dela material på Google drive eller köra Snapchat för att ses. Ett tips från mig som utbildningsledare är att tänka på att försöka byta grupper emellanåt, eftersom man lär sig otroligt mycket av att jobba med olika typer av människor och konstellationer.

Hur är klassgemenskapen när man pluggar distans?

Det är klart att det är lite annorlunda och det skiljer sig ju lite från en vanlig klass där man ses dagligen. Det som är vanligt i distansklasser är att de studerande som bor nära varandra tenderar att ses mer och jobba i grupp eftersom det rent geografiskt blir lättare. Men i grupparbeten är det även vanligt att man jobbar ihop oavsett ort och att det då sker helt digitalt. Vi uppmanar också alla klasser att starta en egen Facebook grupp, där man kan utbyta erfarenheter och hjälpa varandra. Facebook grupperna brukar fungera väldigt bra och det är ett tacksamt forum som vi ser ökar gemenskapen starkt. Vi utser även alltid två klassrepresentanter per termin som företräder klassen och är med i ledningsgruppen för skolan.

Sammanfattningsvis Tina, om du får lista dina topp tre råd:

  • Tänk på att du har tid och disciplin för studier.
  • Känn efter och gör research, så utbildningen känns rätt för just dig.
  • Ha kontinuerlig kontakt med din utbildningsledare, vi finns här för att hjälpa dig!