Om E-commerce Manager

Vill du påbörja din karriär inom E-handel och online marknadsföring? Utbilda dig till E-commerce Manager. E-handeln ökar explosionsartat och genom denna YH-utbildning ges du chansen att djupdyka ner i en bransch på full uppgång.

I takt med att e-handeln revolutionerar bransch efter bransch ökar också behovet av personer med kompetens inom e-handel och inte minst inom online marknadsföring. Trenden visar på att allt fler konsumenter söker sig utanför de traditionella nationsgränserna eftersom de först och främst är intresserade av att hitta rätt vara till rätt pris och leveransvillkor. Om den bästa kombinationen sedan finns i en svensk eller utländsk webbutik spelar för många mindre roll. Av den anledningen behövs fler specialister inom online marknadsföring. I annat fall blir det svårt för de svenska e-handelsföretagen att stå emot internationell konkurrens och inta en ledarroll i den snabba digitala utvecklingen.

Försäljning & Marknadsföring

GRUNDNIVÅ

För dig som vill du satsa på en spännande karriär inom försäljning.

Karriär och möjligheter

Rollen fokuserar på innovativa och affärsdrivande insatser för att hitta nya vägar att nå ut till dagens konsumenter. Du som är intresserad av en karriär inom E-commerce Manager är därför sannolikt nyfiken på den pågående digitaliseringen, och de möjligheter som den medför inom marknadsföring och försäljning.

Bli specialiserad online marknadsförare inom e-handel

Online marknadsförare syftar till en specialiserad yrkesroll inom e-commerce. Med andra ord arbetar du både strategiskt och operativt med uppdrag kopplade till digital marknadsföring och e-handelsförsäljning av varor och tjänster, både mot konsument och B2B-marknad. De vanligaste arbetsområdena är exempelvis; E-handel, datadriven marknadsföring/analys och omnikanal-försäljning.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter examen kan du arbeta som exempelvis:

 • Marknadsförare inom e-handel
 • Online marknadsförare
 • E-commerce Manager
 • Online Merchandiser

Branschutsikter och lön

E-handelsföretagen efterlyser kompetens där bred kunskap inom e-handelns processer är central. Medarbetare som behärskar försäljning, är bekant med e-handelns logistik och som kan analys och digital marknadsföring är starkt efterfrågande. När det kommer till lön är ansvarsområde och personlig drivkraft avgörande för lönenivån. Ett riktmärke i detta fall kan vara att jämföra med vad SCB uppger för lönespann för marknadsassistenter i dagsläget, för att få ett hum om marknadslönerna på området.

Utbildningens genomförande

Yh-utbildningen genomförs på heltid och omfattar både teoretiskt och praktiskt arbete, där exempelvis övningar och projektarbeten ingår. En tredjedel av utbildningstiden tillbringar du också på praktik ute i arbetslivet på så kallad LIA – ”Lärande i arbete”. På den här utbildningen kommer du att ha två långa sammanhängande LIA-perioder. Detta för att du ska hinna få ett starkt fäste på ditt LIA-företag under praktiken och samtidigt bli ännu attraktivare för en fortsatt anställning.

Kursinformation

Studieort Göteborg

Studieform Klassrum

Nivå Grundnivå

Omfattning 2 år

Poäng 400

Studietakt Heltid

Studiestart Information om HT24 kommer

Ansökningsstatus Stängd för ansökan

Mer om utbildningen

För att söka till utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Till utbildningen finns en ledningsgrupp med näringslivsrepresentanter från branschen. De ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer.

 

I ledningsgruppen ingår:

 

 • Folkspel
 • Beyond Retail
 • Essity
 • Jollyroom
 • Scream Mediabyrå
 • ICA Reklam
 • Hogia marknad
 • Conversionista
 • Webmind
 • Be Better Online
 • tion digital

Kursöversikt

400
Kurs
Poäng
Introduktion till E-handel
10
E-handel 1
40
Företagsekonomi
20
Digital kommunikation
25
Retorik
20
Juridik för e-handel
20
Layout
15
Affärsengelska
20
Projektledning - e-handel
25
Sälj och kundvård
20
LIA 1
50
E-handel 2
25
Examensarbete - Lanseringsplan
40
LIA 2
70
Summa 400

Vanliga frågor

Kontakt

Hittar du inte svaren på dina frågor bland våra vanliga frågor? Kontakta oss gärna!

Antagningsenheten svarar på dina frågor kring behörighet och ansökan/ansökningshandlingar. Utbildningsledaren svarar på dina funderingar rörande utbildningen.