×
 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla Yh-utbildningar. Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan har du som uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

De särskilda förkunskaperna varierar beroende på vilken utbildning du söker. Inom Yrkeshögskolan fäster vi även stor vikt vid din arbetslivserfarenhet, ditt intresse för yrkesområdet och din personliga motivation. Information om vilka särskilda förkunskaper som krävs till varje utbildning finns under respektive utbildningssida.

Undantag

För dig som inte uppfyller de formella krav på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Undantaget gäller om vi bedömer att du kan klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till utbildningsledaren för den utbildning du är intresserad av.

Reell kompetens

Om du saknar de formella behörighetskraven men anser att du har motsvarande kunskap för att klara av utbildningen, genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om du kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du åberopar reell kompetens behöver du tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar, så som exempelvis arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover. Du behöver även fylla i en självskattningsblankett som du finner via länken nedan.

Ansök om reell kompetens?

Ladda ner blanketten här.

Vanliga frågor