×
 

För att komma in på våra YH-utbildningar måste du uppfylla kraven för behörighet. På den här sidan hittar du all information för att säkerställa att din ansökan inte bara är komplett, utan också konkurrenskraftig. Du får veta mer om vilka olika vägar som finns för att bli behörig och hur du uppfyller kraven. Allt för att ta dig ett steg närmare jobbet du drömmer om.

Behörighetskrav

När man snackar behörighet talar man om två olika typer av behörighetskrav - grundläggande och särskild behörighet. Kraven finns till för att vi ska kunna säkerställa att du har de kunskaper inom området som behövs för att klara av utbildningen. Information om vilka behörighetskrav som gäller står på respektive utbildningssida under rubriken Behörighet.  

Grundläggande behörighet

För att kunna söka till en yrkeshögskoleutbildning måste du som sökande uppfylla vissa grundläggande krav, de kallas för grundläggande behörighet. Kraven innebär att du ska ha tagit gymnasieexamen från en gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning. Men du uppfyller också kraven om du har en utländsk examen som bedöms likvärdig med en svensk gymnasieexamen. Dessutom kan du vara bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Island och ändå vara kvalificerad, beroende på din utbildning, praktiska erfarenheter eller andra omständigheter. Att uppfylla de grundläggande behörighetskraven är det första steget för att kunna ansöka och delta i en av våra YH-utbildningar.

Särskild behörighet

Inom yrkeshögskolan efterfrågas ibland särskilda förkunskaper, s.k. särskilda behörighet, när det inte räcker med grundläggande behörighet för att söka en utbildning. Det innebär att du även måste ha andra kunskaper eller erfarenheter inom ämnesområdet för att säkerställa att du klarar av att läsa utbildningen. De särskilda förkunskaperna kan variera beroende på vilken utbildning du söker, men det vanligaste är att man efterfrågar arbetslivserfarenhet eller specifika kurser relaterade till yrkesrollen.

Information om vilka särskilda förkunskaper som krävs till varje utbildning finns på respektive utbildningssida under Behörighet. Nedan kan du även läsa mer om vilka vägar som finns för att uppfylla den särskilda behörigheten.

3 sätt att bli behörig

Om du känner dig osäker på om du uppfyller behörighetskraven kan du skicka in din ansökan så återkommer vi med besked om du är behörig eller inte. Om du inte är behörig berättar vi vad du behöver komplettera med för att uppfylla kraven. Det finns tre olika vägar att gå för att bli behörig hos oss.

pratbubbla med plustecken

Komvux

För att komplettera din grundläggande eller särskilda behörighet kan du läsa en kurs på Komvux. De flesta kommuner erbjuder flera kursstarter per år som motsvarar de kraven som efterfrågas. I din ansökan till oss väljer du då alternativet Komplettera senare och skriver i meddelandefältet att du ska läsa en kurs på Komvux för att bli behörig. När du sedan fått godkänt på kursen, kompletterat du din ansökan genom att ladda upp ditt betyg. OBS! Tänk på att det finns en sista dag för när du senast måste ladda upp ditt betyg. Datumet ser du när du lämnar in din ansökan.

pratbubbla med likhetstecken

Reell kompetens

Om du saknar de formella behörighetskraven men anser att du har motsvarande kunskap för att klara av utbildningen, genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om dina kunskaper motsvarar behörighetskraven.

Om du hänvisar till reell kompetens behöver du tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar, så som exempelvis arbetsgivarintyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover. Du behöver även fylla i en självskattningsblankett som du finner via länken nedan.

I din ansökan beskriver du din reella kompetens under rubriken Övrigt och styrker detta genom att ladda upp aktuellt dokumentunderlag.

pratbubbla med procent tecken

Tjugo procentsregeln

Enligt denna regel kan upp till 20% av platserna på en YH-utbildning tilldelas sökande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Dock måste de sökande då ha annan relevant arbetslivserfarenhet, kompetens eller meriter som bedöms som likvärdiga. Du behöver således motivera och visa hur dina övriga kvalifikationer och erfarenheter gör dig lämplig för utbildningen, även om du inte uppfyller de formella kraven.

För att ansöka en utbildning med 20%-regeln väljer du alternativet Komplettera senare i din ansökan och skriver i meddelandefältet att du önskar bli granskad enligt 20%-regeln. Bifoga aktuella dokument under fliken Övrigt.

En kvinna läser Ansökningsguiden på sin telefon

Hur ansöker jag?

I vår ansökningsguide har vi samlat allt som du behöver veta för att söka till våra utbildningar. Vi tar dig genom hela resan – från ansökan till en plats i klassrummet. Vad väntar du på? Läs mer här!

Se vår ansökningsguide
En man sitter med sin dator i knät och läser om urval och antagning

Vad händer nu?

Här berättar vi mer om vad som händer med din ansökan efter att du skickat in den, fram till en plats i klassrummet. Se till att ha koll på varje steg i processen för att maxa dina chanser att bli antagen.

Läs mer om urval & antagning