×

 

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om CSN-bidrag?

Du ansöker själv om studiemedel direkt hos CSN. Kom ihåg att göra din ansökan i god tid eftersom besluten kan dröja.
Mer information om hur du ska gå tillväga hittar du här: CSN

Tips! Du behöver inte invänta ett antagningsbesked utan kan ansöka om studiemedel även innan du fått beskedet.

Vilka preparandkurser erbjuds?

Hos oss hittar du preparandkurser i följande ämnen:

 

  • Engelska 6
  • Svenska 2
  • Journalistik, reklam och information 1
  • Medieproduktion 1

Hur anmäler jag mig till en preparandkurs?

Så här gör du för att anmäla dig till en preparandkurs hos oss:

 

• Registrera ett konto på vår ansökningswebb, och välj den utbildning du vill söka. Ladda upp betyg och gör din ansökan så komplett som möjligt.

• Sätt status ”kompletterar senare” i din ansökan och skriv att du vill komplettera med betyg från en kurs du saknar genom att läsa en preparandkurs.

• Skicka in din ansökan och anmäl dig till preparandkursen genom att maila till anmalan.preparand@academedia.se

• Därefter kommer du att bli kontaktad av personal som bekräftar vilken preparandkurs du bör gå för att bli behörig.

 

Har du övriga frågor om processen maila oss gärna r!

 

Vad innebär det att söka en restplats?

Restplatser innebär att utbildningen ännu inte har fyllt alla sina platser. Att söka en restplats innebär alltid att du skickar in en sen anmälan till oss.

 

Ta gärna med dig att vi inte är skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan. Det innebär i praktiken att du kanske inte hör något alls från oss, även om du sett att en utbildning är restplatsmarkerad. Vi går igenom inkomna restansökningar i turordning vilket innebär att första behöriga sökande på tur erbjuds platsen.

 

 

Varför är min ansökan inte granskad ännu?

När din ansökan granskas avgörs på när och hur du skickade in din ansökan; det skiljer sig nämligen beroende på om du skickat in ansökan under ordinarie ansökningsperiod, som en sen anmälan till en restplats eller som en sen anmälan till en möjlig reservplats.

 

Ordinarie ansökan

Skickade du in din ansökan innan sista ansökningsdag? Vi granskar alla ansökningar allt eftersom. Under vissa perioder får vi in en stor andel ansökningar på samma gång, även om vi jobbar på så fort vi bara kan så kan det dröja lite längre tid innan vi har hunnit granska just din ansökan. Normalt kommer din ansökan att bli granskad inom en vecka.

 

Skickade in ansökan som sen anmälan till en restplats

Din ansökan granskas så fort det är möjligt, om du väntat längre tid än en vecka är du varmt välkommen att höra av dig till vår antagningsenhet. Ta gärna med dig att vi dock inte är skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan.

 

Skickade in ansökan som sen anmälan till en reservplats

Eftersom detta innebär att någon först måste tacka nej till sin utbildningsplats kan dröja ändå fram till utbildningsstart innan du får ett möjligt besked från oss. Vi är dock inte skyldiga att granska din ansökan när du lämnar in en sen anmälan, därav kan det tyvärr bli så att du inte hör något från oss alls.

Varför skiljer sig kurserna mellan olika städer?

Kurserna kan skilja mellan olika orter därför att alla våra Yh-utbildningar är framtagna tillsammans med näringslivet. Om företag inom en viss region ser ett behov av en viss kompetens, kan det vara så att företag i en annan region ser ett behov av en annan kompetens.

Kurserna kan också komma att uppdateras under utbildningens gång – detta för att dina kunskaper alltid ska vara relevanta och marknadsanpassade.

Vad innebär preparandkurser?

Vi erbjuder korta preparandkurser som ger dig behörighet i en specifik kurs som krävs för att läsa någon av våra YH-utbildningar. En preparandkurs läser du utifrån en studieplan under vanligtvis 3-5 veckor och den avslutas med ett behörighetsprov.

 

OBS! Vid godkänt resultat erhålls du behörighet till berörd utbildning – en godkänd och avslutad preparandkurs garanterar dig dock inte en utbildningsplats.

 

Vad innebär reell kompetens?

Om du saknar de formella behörighetskraven men anser att du har motsvarande kunskap för att klara av utbildningen, genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om du kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du åberopar reell kompetens behöver du tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar, så som exempelvis arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover.

När kommer antagningsbeskeden?

Rekryteringsperioden sträcker sig över cirka två månader från sista ansökningsdag. Därefter får du ditt antagningsbesked. För höstens starter mejlas antagningsbeskeden som regel ut i juni. Eventuellt reservintag kan pågå ända fram till utbildningens start.

Hur vet jag när min ansökan mottagits?

När vi har fått din ansökan kommer du att få ett meddelande via yh-antagning.se som bekräftar att din ansökan har inkommit. Det är även via yh-antagning.se som övrig information skickas ut.

Vad händer när jag är klar med min preparandkurs?

När du har blivit godkänd på din preparandkurs behöver du inte komplettera din ansökan, vi kommer att komplettera den åt dig.

 

OBS! Du erhåller inget intyg för att du har genomfört och avslutat en preparandrandkurs.

Hur fungerar LIA:n ute hos företaget?

När du gör din LIA har du alltid en handledare på företaget som agerar som din mentor för att du ska kunna få vägledning under tidens gång. Din utbildningsledare från skolan gör också ett besök hos dig under perioden, för att säkerställa att allt flyter på bra.

Vad händer om jag inte hittar en LIA-plats?

Vi får många frågor om vad som händer om man ej lyckas hitta en LIA-plats. Svaret är att de allra flesta lyckas lösa en praktik på egen hand. Skulle det mot förmodan vara så att man står utan, så hjälper vi på skolan till som ett sista steg.

Vad innebär LIA?

En av de kanske viktigaste anledningarna till att söka en YH-utbildning är LIA-perioden. LIA innebär arbetsförlagd praktik där du som studerande får en otrolig chans att prova på ditt kommande yrke och kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet.