Internationella möjligheter

Fantastiska nyheter för alla våra studerande – nu är det lätt att drömma stort! Varför? Jo, vi på Sälj & Marknadshögskolan är stolta samarbetspartners Erasmus+. Vilket erbjuder våra studerande en unik chans att ansöka om stipendium inför sin utomlandspraktik.

Vad är Erasmus+? 

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som ansvarar för Erasmus+, tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet. Programmet har en budget på 14,7 miljarder euro och innebär möjlighet till ekonomiskt stöd till över fyra miljoner européer, som önskar studera eller praktisera utomlands. 

Kan alla studerande i Sverige söka bidraget?

Nej, Sälj & Marknadshögskolan är en av ett fåtal yrkeshögskolor i Sverige som har ett beviljande inom Erasmus+. Det ekonomiska bidraget erbjuds alltså bara på ett fåtal andra yrkeshögskolor.

Vilka kan ansöka & hur?

Alla studerande på Sälj & Marknadshögskolan har möjlighet att söka och vi på skolan hjälper dig med ansökan. Vi upprättar alltså tillsammans med den studerande en ersättningsansökan och skickar in.

Hur länge kan jag söka bidraget? 

Bidraget går att ansöka fram till 2027 – vilket innebär god tid för alla som är sugna på att göra sin LIA i ett annat land!  Här hittar du mer information om Erasmus+